Нормативно-правові документи


I. Законодавча база України


Освіта та наука
 1. Про освіту
 2. Про професійну (професійно-технічну) освіту
 3. Про вищу освіту
 4. Про наукову і науково-технічну діяльність

Інформація
 1. Про інформацію
 2. Про доступ до публічної інформації
 3. Про авторське право і суміжні права

II. Нормативні документи Університету


 1. Статут Університету
 2. Етичний кодекс університетської спільноти
 3. Стратегічний план розвитку Університету на період 2018-2025 років
 4. Положення про факультет (інститут) університету
 5. Положення про Оптико-механічний коледж університету
 6. Положення про Коледж геологорозвідувальних технологій університету
 7. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 8. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка